SONDAŻ: Dlaczego Polacy rezygnują z korzystania z internetu?

Dane za 2019 rok przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny mogą napawać optymizmem. Dostęp do sieci miało aż 86,7 procent gospodarstw domowych. Odruchowo pojawia się jednak pytanie, co z pozostałymi 13 procentami. Dlaczego Polacy rezygnują z bycia on-line?

Wiek

W 2018 Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych przeprowadziło badania dotyczące zwyczajów Polaków w sieci. W połączeniu z danymi z GUS można z nich wyciągnąć bardzo optymistyczne wnioski, robi się jednak mniej różowo, gdy spojrzymy na poszczególne grupy wiekowe.

Reklama

Regularne korzystanie z internetu deklaruje nieco ponad 48 procent emerytów i rencistów. W grupie wiekowej od 65. do 74. roku życia to już tylko 33,3 procent. Wiek powoduje, że najstarsi w społeczeństwie nie są zbyt dobrze obeznani z nowymi technologiami. Nie rozumieją ich i przez to czują się wykluczeni. - Dlatego właśnie do  seniorów adresujemy najnowszą odsłonę kampanii "e-Polak potrafi!". Wspólnie z naszą ambasadorką - Martą Manowską -  przekonujemy, że internet potrafi skutecznie ułatwiać życie, a korzystanie z niego nie jest wcale takie trudne - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Przy okazji apelujemy też do młodszych i lepiej obeznanych w nowych technologiach internautów - pomóżcie swoim bliskim seniorom poznać wirtualny świat. Na pewno docenią takie wsparcie - dodaje szef MC.

Internet ułatwia życie. Spróbuj! e-Polak potrafi! - obejrzyj spot.

Brak potrzeby i brak umiejętności

Raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 jako najczęstsze przyczyny niekorzystania z sieci podaje brak potrzeby (65,7 procent) oraz brak umiejętności (51,3 procent).

Dla młodszych pokoleń, które korzystają z internetu nie tylko na komputerach stacjonarnych i laptopach, ale także w tabletach, smartfonach, a nawet zegarkach, brak potrzeby połączenia z siecią jest niezrozumiały. Tymczasem starsze osoby oprócz braku zainteresowania czują często - naturalną w ich sytuacji - obawę przed nowymi technologiami. Jednocześnie często wstydzą się braku tego rodzaju kompetencji, przez co niechętnie proszą o pomoc. Niechęć do nowych technologii bywa związana z wiekiem, ale także z miejscem zamieszkania. Co ciekawe, odsetek gospodarstw wskazujących na brak potrzeby korzystania z sieci był niższy w dużych miastach niż w tych mniejszych, czy na obszarach wiejskich.

Jak założyć profil zaufany? Możesz zrobić to przez internet

Zbyt wysokie koszty

21,6 procent ankietowanych przez GUS jako powód braku dostępu do sieci podaje zbyt wysokie koszty sprzętu. Z kolei 14,7 procent respondentów uznaje, że zbyt wysokie są same koszty podłączenia do sieci. Widać jednak wyraźnie, że internet z roku na rok staje się coraz bardziej dostępny: przez trzy lata (od 2015 do 2018) odsetek osób deklarujących zbyt wysokie opłaty za sprzęt spadł o 6 procent. Wpływ na taki stan rzeczy mają z pewnością coraz niższe ceny smartfonów, które są często wykorzystywane do surfowania. Wciąż jednak niektórzy nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z najnowszych technologii z powodów finansowych.

Wykształcenie

Istnieje wyraźna zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a korzystaniem z sieci. Im wyższe wykształcenie - tym większy odsetek osób deklarujących użytkowanie internetu. 97,5 procent osób z wyższym wykształceniem regularnie bywa online. Dla porównania w grupie osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym to 61,1 procent. Nie można jednak nie dostrzec, że w ciągu ostatnich pięciu lat wskaźnik w grupie najsłabiej wykształconej wzrósł o ponad 13 procent!

- Naszym celem jest przekonać nieprzekonanych, że internet można oswoić i wykorzystać do swoich celów. Nigdy nie jest za późno, aby zostać e-Polakiem. Nie potrzebujemy do tego ani drogiego sprzętu, ani zaawansowanych umiejętności - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Będziemy cierpliwie tłumaczyć, edukować i pomagać, także - a może przede wszystkim tym - którzy dzisiaj, z różnych względów, nie chcą lub obawiają się być online - dodaje szef MC.


Reklama

Najlepsze tematy